هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اقتصاد مردمی ( ۱ )
حضور فریده اولاد قباد در غرفه خبرگزاری خانه ملت در نمایشگاه مطبوعات
1396/09/11 15:04
اولادقباد مطرح کرد:

ضرورت سهیم کردن مردم در عرصه های اقتصادی/ حمایت از تولید داخلی کشور با چالش اساسی روبرو است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ضروری است مردم را در همه عرصه به ویژه حوزه اقتصاد سهیم کنیم که قطعا با این کار می توانیم شرایط فعلی اقتصاد را بهبود ببخشیم.