هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افتتاح سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان سمنا ( ۱ )
احمد همتی
1396/09/13 16:49
همتی خبرداد:

منطقه ویژه فناوری در مرکز استان سمنان تصویب شد

از تصویب ایجاد منطقه ویژه فناوری در مرکز استان سمنان خبرداد و گفت:منطقه ویژه فناوری و منطقه ویژه اقتصادی درکنار هم می تواند باعث رشد و شکوفایی منطقه شود و ما می توانیم یک الگو باشیم.