هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اختیارات شهرداران ( ۱ )
قاسم میرزایی نیکو
1396/09/22 09:52
میرزایی نیکو خبر داد:

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح وظایف و نحوه انتخاب شهرداران در صحن علنی/ایجاد چارچوبی قانونمند برای تعیین اختیارات شهرداران

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس، ارائه طرح یک فوریتی تصحیح وظایف و نحوه انتخاب شهرداران را راهکاری اساسی در جهت ایجاد چارچوبی قانونمند برای تعیین اختیارات شهرداران دانست.