هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افراد پشت نوبت مانده کمیته امداد ( ۱ )
پرویز فتاح
1396/09/27 08:48
فتاح در گفت وگو با خانه ملت مطرح کرد:

پیشنهاد تخصیص اعتبار 2 هزارو 600 میلیارد تومانی در لایحه بودجه 97 برای افراد پشت نوبت مانده کمیته امداد

رییس کمیته امداد گفت: پیشنهاد ما این است که از 2هزار و 600 میلیارد تومان باقیمانده برای پرداخت مستمری افراد تحتی پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای تحت پوشش قرار دادن افراد پشت نوبت مانده استفاده شود.