هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افراطی گری ( ۱ )
خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل
1396/09/30 10:30
خوشرو:

سخنان نفرت انگیز علیه ادیان و ملت ها افراطی گری را گسترش می دهد

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل معتقد است نباید ریشه افراطی گری و خشونت را به هیچ مذهب یا ملتی نسبت داد و می گوید سخنان نفرت انگیز علیه ادیان و ملیت ها خشونت و افراطی گری را گسترش می ده...