هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افزایش نرخ بنزین ( ۱ )
هدایت الله خادمی
1396/10/04 06:00
خادمی:

افزایش نرخ بنزین باید با درصد معقولی صورت گیرد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون انرژی با افزایش نرخ بنزین با این شدت موافق نیستند، مگر اینکه این افزایش نرخ با درصد معقولی صورت گیرد تا به اقتصاد جامعه شوکی وارد نشود.