هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ادعای ضد ایرانی وزیر خارجه بحرین ( ۱ )
ولی الله نانواکناری
1396/10/04 12:09
نانواکناری با اشاره به ادعای ضدایرانی وزیرخارجه بحرین:

حکومت دست نشانده بحرین به سرنوشت صدام دچار خواهد شد/وزارت خارجه پاسخ دندان شکنی به ادعاهای ضد ایرانی بدهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه باید پاسخ دندان شکنی را به حکومت بحرین بدهد، گفت: حکومت دست نشانده بحرین نیز به سرنوشت صدام دچار خواهد شد .