هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اظهارات مداخله‌جویانه مقامات آمریکایی ( ۱ )
بهرام قاسمی
1396/10/09 19:55
قاسمی در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه مقامات آمریکایی:

مردم رشید ایران وقعی به شعارهای فرصت‌طلبانه و ریاکارانه مقامات آمریکا نمی‌گذارند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مقامات آمریکایی در موضعی نیستند که برای ملت ایران دلسوزی کنند، گفت: مردم رشید ایران وقعی به شعارهای فرصت‌طلبانه و ریاکارانه مقامات آمریکا نمی‌گذارند.