هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اعطای کرسی دائم شورای امنیت به کشورهای عربی ( ۱ )
اردشیر نوریان
1396/11/20 12:19
نوریان مطرح کرد:

چک سفید امضای سعودی برای اعطای کرسی دائم شورای امنیت به اعراب/مخالفت غرب با عضویت دائم اعراب

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد قدرت مالی کشورهای عربی می تواند بر تصمیم سازمان ملل متحد تاثیر بگذارد اما درخواست برای کسب کرسی دائم با مخالفت جدی روبرو خواهد شد.