هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : ارسال موشک ( ۱ )
بهرام قاسمی
1396/12/01 16:37
قاسمی:

ادعای ارسال موشک به یمن کذب و سناریویی ناشیانه است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است و ادعای ارسال موشک به یمن با وجود محاصره کامل این کشور کذب و سناریویی ناشیانه طراحی شده برای تطهیر متجاوزین است