هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : امام خامنه‌ای ( ۱ )
عمار حکیم
1396/12/02 17:20
حکیم در گفتگو با الکوثر؛

امام خامنه‌ای مایه افتخار ماست

رئیس جریان حکمت ملی عراق حضور آیت الله خامنه ای در صدر نظام جمهوری اسلامی و شناخت عمیق ایشان از عراق را یکی از عوامل مهم وجود روابط ممتاز کنونی میان عراق و ایران دانست.