هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : انتقال آب از خزر ( ۱ )
ساختمان وزارت نیرو
1396/12/05 22:45
میدانی:

مجوز انتقال آب از خزر به فلات مرکزی صادر نشده است

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: تاکنون از سوی سازمان حفاظت محیط ‌زیست نامه‌ای مبنی بر تایید نهایی و صدور مجوز ارزیابی زیست‌ محیطی برای طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی به وزارت نیرو ارسال نشده...