هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اظهارات ضدایرانی ولیعهد سعودی ( ۱ )
سیدتقی کبیری
1396/12/26 10:47
کبیری با اشاره به اظهارات ضدایرانی ولیعهد سعودی تشریح کرد:

اقتصاد تک محصولی و بدهی‌های خارجی شاخصه های اصلی اقتصاد عربستان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت سعودی ها و بدهی هایی خارجی به زودی این کشور را گرفتار خواهد کرد.