هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افراد دوتابعیتی ( ۲ )
جواد کریمی قدوسی
1397/02/30 17:02
کریمی‌قدوسی:

داشتن گرین‌کارت دروازه وارد شدن به مسئله تابعیت است/متاسفانه داشتن تابعیت جرم تلقی نمی‌کند

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی با اشاره به اینکه داشتن گرین کارت دروازه وارد شدن به مسئله تابعیت است، گفت: قانون در مواجه با مسئله تابعیت خلاء داشته و آن را جرم تلقی نمی کند.

محمد جواد ابطحی
1397/02/30 16:20
ابطحی:

افراد دوتابعیتی باید از پست‌های مدیریتی برکنار شوند/برخی شهروند آمریکا، کانادا، اسکاتلند و انگلستان هستند

عضو کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی با اشاره به اینکه طبق قانون افراد دوتابعیتی باید پست های مدیریتی برکنار شوند، گفت: آمریکا، کانادا، اسکاتلند، انگلستان و غیره از جمله کشورهایی است که افراد دار...