هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی ( ۱ )
معصومه آقاپور علیشاهی
1397/04/09 17:45
آقاپور علیشاهی:

اعلام اسامی واردکنندگان مقابله با بخش خصوصی نیست

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی در راستای شفافیت اقتصادی بوده و به مثابه مقابله با بخش خصوصی نیست.