هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : استاندارد قطعات وارداتی خودرو ( ۱ )
بازی با جان مردم زیر سایه کمبود نظارت بر استاندارد قطعات وارداتی خودرو
1395/03/11 10:30
سبحانی فر مطرح کرد:

بازی با جان مردم زیر سایه کمبود نظارت بر استاندارد قطعات وارداتی خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم، با بیان اینکه سازمان استاندارد نباید مجوز ورود قطعات بدون برچسب استاندارد به کشور را بدهد، گفت:متاسفانه به دلیل کمبود نظارت ها قاچاق بالای قطعات خودرو ضربه شد...