هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اقتصاد پساتحریم نفت ( ۱ )
نقشه راه اقتصادی ما باید برگرفته از آیات قرآن کریم باشد/تأمین تخصیص درآمدهای نفتی ریشه تمام مشکلات اقتصادی امروز
1394/10/16 13:17
ابوترابی فرد:

نقشه راه اقتصادی ما باید برگرفته از آیات قرآن کریم باشد/تأمین تخصیص درآمدهای نفتی ریشه تمام مشکلات اقتصادی امروز

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین همایش ملی تفکر بسیجی، پژوهش و اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد پساتحریم نفت خاطرنشان کرد:نقشه راه اقتصادی ما باید برگرفته از آیات قرآن کریم باشد و ما باید شاهد انقل...