هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : امیر خجسته ( ۲ )
امیر خجسته در غرفه خانه ملت
1396/09/05 11:52
خجسته مطرح کرد:

تاخیر در اجرای نظام جامع مالیاتی عامل عدم عدالت در اخذ مالیات/کرباسیان رسیدگی کند

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از تاخیر در اجرای نظام جامع مالیاتی انتقاد کرد.

فیلم/ خجسته: ارایه پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به رئیس قوه قضاییه
1395/04/20 13:29
امیر خجسته خبر داد:

فیلم/ خجسته: ارایه پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به رئیس قوه قضاییه

امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم از ارایه پرونده تفحص از بنیاد شهید طی گزارش مبسوط به رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: بر ...