هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات ( ۱ )
انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در اولویت کاری مجلس
1395/04/30 10:06
با نظر نمایندگان صورت گرفت:

انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در اولویت کاری مجلس

نمایندگان مجلس ضمن با درخواست52 تن از نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات موافقت کردند.