هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اجرای طرح آمایش تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی ( ۱ )
دولت موظف به اجرای طرح آمایش تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی شد
1395/04/30 11:28
با نظر نمایندگان؛

دولت موظف به اجرای طرح آمایش تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت،ضمن اصرار بر مصوبه قبلی خود،دولت را موظف به اجرای طرح آمایش تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی کردند.