هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی ( ۳ )
فریده اولادقباد
1396/07/16 07:57
اولادقباد هشدار داد:

تهدید پایتخت با برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی/ تهران در جایگاه نخست فرونشست زمین در جهان

نایب رییس مجمع نمایندگان تهران برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی را در فرونشست زمین موثر دانست و بر لزوم تشکیل کمیته ای به منظور ارائه راهبردهای موثر برای مدیریت منابع آبی تاکید کرد.

عبدالکریم حسین زاده
1396/03/22 12:05
حسین زاده هشدار داد:

برداشت 10 برابری آبهای زیرزمینی در ایران نسبت به کشورهای اروپایی / برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی عامل فرونشست پایتخت

نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه میزان برداشت آب های زیرزمینی در کشوهای اروپایی 8 درصد و در ایران 80 درصد است، این عامل را در فرونشست زمین تهران موثر دانست.

70 درصد سفره های آب های زیرزمینی به علت استفاده بی رویه رو به کاهش است
1395/05/17 18:20
اکبری هشدار داد:

70 درصد سفره های آب های زیرزمینی به علت استفاده بی رویه رو به کاهش است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با هشدار نسبت به اینکه 70 درصد سفره های آب های زیرزمینی به علت استفاده بی رویه رو به کاهش است، افزود: طبق استانداردهای جهانی برداشت بیش از 40 درصد از آب های...