هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اقتصاد سینما ( ۳ )
احمد مازنی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات
1396/06/05 14:13
مازنی تاکید کرد:

ایجاد امنیت پایدار اقتصادی ضرورت امروز جامعه سینمایی/دست سودجویان کوتاه شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است کوتاه کردن دست مافیا و سودجویان اقتصادی از جمله اقدامات مهمی است که وزیر فرهنگ باید در دوران وزارتش به آن توجه کند.

اصغر مسعودی
1396/04/12 12:49
مسعودی بیان کرد:

کاهش مخاطب فصل بهار سینماها متأثر از تبلیغات ناکافی فیلم‌های سینمایی/ رسانه ملی و بیلبوردهای شهری به کمک بیایند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعتقاد دارد تبلیغات موثر و تولید آثار سینمایی در ژانرهای مختلف در پویایی اقتصاد سینما تاثیر دارد.

مردم از فیلم‌های باکیفیت حتی با وجود ناملایمات اقتصادی استقبال می‌کنند
1395/06/17 14:31
کاتب تاکید کرد:

مردم از فیلم‌های باکیفیت حتی با وجود ناملایمات اقتصادی استقبال می‌کنند

عضو هیات رئیسه مجلس تعهد به قانون را از الزامات توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور دانست وگفت: مردم از فیلم‌های باکیفیت حتی با وجود ناملایمات اقتصادی استقبال می‌کنند.