هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن ( ۲ )
صندوق توسعه ملی اختصاص منابع به صنایع هایتک را در اولویت قرار دهد/ ایران باید به قطب توزیع صنایع خاص در آسیا تبدیل شود
1395/06/23 16:11
گرمابی:

صندوق توسعه ملی اختصاص منابع به صنایع هایتک را در اولویت قرار دهد/ ایران باید به قطب توزیع صنایع خاص در آسیا تبدیل شود

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه هدف اصلی از ورود محصولات خارجی که مشابه داخلی ندارند،باید انتقال دانش فنی به داخل باشد،گفت:صندوق توسعه ملی جهت ارائه تسهیلات باید شرکت های داخلی را در مقای...

لزوم توجه به انتقال تکنولوژی در واردات/ممانعت از ورودکالاهای مشابه تولید داخل به کشور ضروری است
1395/06/23 13:57
سعیدی مبارکه :

لزوم توجه به انتقال تکنولوژی در واردات/ممانعت از ورودکالاهای مشابه تولید داخل به کشور ضروری است

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس،با تاکید برضرورت توجه به منافع ملی در انجام هر نوع وارداتی،گفت:انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن و همچنین جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولیدداخل باید به عنوان دواصل مهم در وارد...