هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افزایش صید میگو ( ۱ )
گلایه صیادان از عدم تمدید فصل میگو
1395/06/27 16:43
خدری تاکیدکرد:

گلایه صیادان از عدم تمدید فصل میگو

نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم درمجلس با بیان اینکه روش های نوین باید برای ارتقای وضعیت اقتصادی صیادان جایگزین روش های سنتی شود،گفت:عدم تمدید فصل صید میگو ،صیادان این قشر زحمتکش را نگران کرده است.