هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : امنیت اقتصادی ( ۲ )
امنیت اقتصادی فدای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشود
1395/07/26 18:27
علوی:

امنیت اقتصادی فدای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشود

یک عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امنیت اقتصادی تحت‌الشعاع مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته گفت: باید شیوه برخورد به گونه‌ای باشد که امنیت اقتصادی فدای مبارزه با م...

ناهماهنگی بین دستگاههای نظارتی در برخورد با مفاسد اقتصادی/ امنیت اقتصادی تحت الشعاع مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است
1395/07/25 15:05
علوی مطرح کرد:

ناهماهنگی بین دستگاههای نظارتی در برخورد با مفاسد اقتصادی/ امنیت اقتصادی تحت الشعاع مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است

عضوهیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،با انتقاد از استفاده ابزاری از مفاسد اقتصادی در بازی های سیاسی گفت:امنیت اقتصادی نباید فدای مبارزه با مفاسد اقتصادی شود.