هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اهواز ( ۱ )
رقابت در بازار پسته نیازمند رایزنی اقتصادی پیوسته
1395/09/12 09:14
کاظم نسب تاکیدکرد:

رقابت در بازار پسته نیازمند رایزنی اقتصادی پیوسته

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه سیاست خارجی مناسب لازمه توسعه اقتصاد صادراتی کشاورزی است،گفت:رقابت بهینه در بازار پسته نیازمند رایزنی اقتصادی پیوسته است.