هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : احتکار شکر ( ۱ )
واردات شکر تنها برطبق نیاز مصرفی و فرآوری جهت صادرات عملیاتی شود
1395/09/12 10:45
سبحانی فر:

واردات شکر تنها برطبق نیاز مصرفی و فرآوری جهت صادرات عملیاتی شود

عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه دستگاه های نظارتی در صورت رویت احتکار شکر با احتکارکنندگان برخورد جدی کنند،گفت: واردات شکر تنها برطبق نیاز مصرفی و فرآوری جهت صادرات عملیاتی شود.