هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اهداف کلان و بخشی اقتصاد برای رشد 8 درصدی ( ۱ )
اهداف کلان و بخشی اقتصاد برای تحقق رشد 8 درصدی مشخص شد
1395/09/29 09:55
با رأی موافق نمایندگان؛

اهداف کلان و بخشی اقتصاد برای تحقق رشد 8 درصدی مشخص شد

نمایندگان در خانه ملت اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی را برای دستیابی به رشد اقتصادی سالانه 8 درصد و ضریب جینی 34 صدم درصد مشخص کردند.