هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اخذ گواهینامه‌های تخصصی و مهارتی برای کسب مشاغل ( ۱ )
نظر موافقان و مخالفان اخذ گواهینامه‌های تخصصی برای کسب مشاغل مختلف در جامعه
1395/09/29 12:42
در صحن مطرح شد؛

نظر موافقان و مخالفان اخذ گواهینامه‌های تخصصی برای کسب مشاغل مختلف در جامعه

موافقان و مخالفان اخذ گواهینامه‌های تخصصی و مهارتی برای کسب مشاغل مختلف در جامعه به ارائه نظرات خود در صحن علنی مجلس پرداختند.