هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : انار ساوه ( ۲ )
علی ابراهیمی
1396/07/19 17:40
ابراهیمی:

عرضه انار ساوه با برند غیرواقعی تخلف است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: عرضه انار تولیدی سایر شهرهای کشور با برند ساوه در این شهرستان یک تقلب و تخلف اقتصادی است.

بیش از 700 میلیارد تومان خسارت به باغات انار حاصل سرمازدگی
1395/10/15 08:26
منصوری،تاکیدکرد:

بیش از 700 میلیارد تومان خسارت به باغات انار حاصل سرمازدگی

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس،گفت: بیش از 700 میلیارد تومان خسارت به باغات انار حاصل سرمازدگی است و این در حالی است که باید اقدام جدی برای بهبود وضعیت کشاورزان در این راستا اندیشیده شود.