Icana.ir
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۴۰
موضوع پارازیت ها را می توان در بخشی از مصوبات هوای پاک ارزیابی کرد
همتی:

موضوع پارازیت ها را می توان در بخشی از مصوبات هوای پاک ارزیابی کرد

نماینده سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت:در بخشی از مصوبات هوای پاک می توان پارازیت ها را ارزیابی کرد تا نگرانی بخش عظیمی از جامعه برطرف شود و تکلیف سلامت مردم روشن شود.
از گازرسانی به الموت تا عید سعید مبعث
1396/02/05 14:18
اینستا ملت:

از گازرسانی به الموت تا عید سعید مبعث

اینستا ملت، بازتاب فعالیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه های اجتماعی است.

fa , اینستا ملت از گازرسانی به الموت تا عید سعید مبعث اینستا ملت، بازتاب فعالیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه های اجتماعی است. 4/25/2017 2:18:05 PM 4/25/2017 10:32:09 AM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612106599708155_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612106599708155_Thum.jpg Icana

صاحبان صنایع از بانک‌ها رضایت ندارند /قرارداد منعقده با سیتروئن مبهم است
1396/02/04 11:48
ساداتی نژاد:

صاحبان صنایع از بانک‌ها رضایت ندارند /قرارداد منعقده با سیتروئن مبهم است

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل درمجلس گفت: یکی از مشکلات عمده مرتبط با اشتغال مربوط به بانک‌ها و صندوق‌ها است و صاحبان صنایع از این حوزه احساس رضایت ندارند.

fa , نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل درمجلس صاحبان صنایع از بانک‌ها رضایت ندارند /قرارداد منعقده با سیتروئن مبهم است نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل درمجلس گفت: یکی از مشکلات عمده مرتبط با اشتغال مربوط به بانک‌ها و صندوق‌ها است و صاحبان صنایع از این حوزه احساس رضایت ندارند. 4/24/2017 11:48:17 AM 4/23/2017 2:21:33 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2017/04/201704107595759781_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/04/201704107595759781_Thum.jpg Icana

پیشرفت کشورهای توسعه یافته از طریق اقتصاد مقاومتی است/عدالت محوری  از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی
1396/02/03 13:15
احمد همتی:

پیشرفت کشورهای توسعه یافته از طریق اقتصاد مقاومتی است/عدالت محوری از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی

نماینده مردم سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس گفت:اگر ما از بُعد علمی و اقتصادی نتوانیم مستقل باشیم در ابعاد دیگر هم موفق نخواهیم بود.

fa پیشرفت کشورهای توسعه یافته از طریق اقتصاد مقاومتی است/عدالت محوری از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی نماینده مردم سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس گفت:اگر ما از بُعد علمی و اقتصادی نتوانیم مستقل باشیم در ابعاد دیگر هم موفق نخواهیم بود. 4/23/2017 1:15:00 PM 4/23/2017 8:23:51 AM Icana http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102326666180_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102326666180_Thum.jpg Icana

از سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  تا همایش سراسری فرماندهان ناجا
1396/02/03 09:57
اینستا ملت:

از سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا همایش سراسری فرماندهان ناجا

اینستا ملت، بازتاب فعالیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه های اجتماعی است.

fa , اینستا ملت, روز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا همایش سراسری فرماندهان ناجا اینستا ملت، بازتاب فعالیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه های اجتماعی است. 4/23/2017 9:57:01 AM 4/22/2017 10:17:44 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/09/201609102007450739_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/09/201609102007450739_Thum.jpg Icana

عبور از  طوفان بیکاری با  اجرای الگوی بومی اقتصاد مقاومتی /انتخاب مردم هوشمندانه خواهد بود
1396/02/02 15:09
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل مطرح کرد؛

عبور از طوفان بیکاری با اجرای الگوی بومی اقتصاد مقاومتی /انتخاب مردم هوشمندانه خواهد بود

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در حوزه اقتصاد و اشتغال نتوانسته به انتظارات مردم پاسخ مثبتی دهد.

fa عبور از طوفان بیکاری با اجرای الگوی بومی اقتصاد مقاومتی /انتخاب مردم هوشمندانه خواهد بود نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در حوزه اقتصاد و اشتغال نتوانسته به انتظارات مردم پاسخ مثبتی دهد. 4/22/2017 3:09:29 PM 4/22/2017 1:12:12 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/10/201610107497962279_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/10/201610107497962279_Thum.jpg Icana

موانع اجرایی پروژه کنارگذر شرقی کاشان و آران و بیدگل رفع شد
1396/02/02 14:47
ساداتی نژاد خبر داد:

موانع اجرایی پروژه کنارگذر شرقی کاشان و آران و بیدگل رفع شد

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس از آزادسازی موانع مسیر کنارگذر شرقی کاشان و آران و بیدگل و ادامه عملیات عمرانی این پروژه خبر داد.

fa موانع اجرایی پروژه کنارگذر شرقی کاشان و آران و بیدگل رفع شد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس از آزادسازی موانع مسیر کنارگذر شرقی کاشان و آران و بیدگل و ادامه عملیات عمرانی این پروژه خبر داد. 4/22/2017 2:47:36 PM 4/22/2017 12:23:33 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2017/04/201704107368437532_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/04/201704107368437532_Thum.jpg Icana

عزت ملی، اسلامی و استقلال کشور باید در جریان تعاملات بین‌المللی حفظ شود
1396/02/02 12:56
همتی:

عزت ملی، اسلامی و استقلال کشور باید در جریان تعاملات بین‌المللی حفظ شود

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی بیان اینکه حفظ عزت و اقتدار ایران از اصول مهم دیگر در برنامه ششم است، گفت: عزت ملی، اسلامی و استقلال کشور باید در جریان ...

fa , نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای عزت ملی، اسلامی و استقلال کشور باید در جریان تعاملات بین‌المللی حفظ شود نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی بیان اینکه حفظ عزت و اقتدار ایران از اصول مهم دیگر در برنامه ششم است، گفت: عزت ملی، اسلامی و استقلال کشور باید در جریان تعاملات بین‌المللی حفظ شود. 4/22/2017 12:56:58 PM 4/20/2017 9:57:59 AM Icana http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102276916146_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102276916146_Thum.jpg Icana

از معافیت مالیات برای درامد زیر دومیلیون تومان تا سنجش میزان ظرفیت شخصیت‌های سیاسی
1396/02/02 12:05
اینستا ملت:

از معافیت مالیات برای درامد زیر دومیلیون تومان تا سنجش میزان ظرفیت شخصیت‌های سیاسی

اینستا ملت، بازتاب فعالیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه های اجتماعی است.

fa , اینستا ملت از معافیت مالیات برای درامد زیر دومیلیون تومان تا سنجش میزان ظرفیت شخصیت‌های سیاسی اینستا ملت، بازتاب فعالیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه های اجتماعی است. 4/22/2017 12:05:52 PM 4/21/2017 11:04:02 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612104981667823_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612104981667823_Thum.jpg Icana

از دیدار رئیس مجلس با فرماندهان سپاه پاسداران تا  نمایشگاه دستاوردهای  وزارت دفاع
1396/01/31 17:55
اینستا ملت:

از دیدار رئیس مجلس با فرماندهان سپاه پاسداران تا نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع

اینستا ملت، بازتاب فعالیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه های اجتماعی است.

fa , اینستا ملت از دیدار رئیس مجلس با فرماندهان سپاه پاسداران تا نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع اینستا ملت، بازتاب فعالیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه های اجتماعی است. 4/23/2017 5:37:01 AM 4/20/2017 8:48:59 AM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612109406199357_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612109406199357_Thum.jpg Icana

5مفقودی سیل هنوز پیدا نشده اند/ بنیاد مسکن ساخت منازل مسکونی سیل زدگان را در دستور کار قرار دهد
1396/01/30 23:41
قاضی پور با یادآوری بازدید از مناطق سیل زده آذربایجان شرقی:

5مفقودی سیل هنوز پیدا نشده اند/ بنیاد مسکن ساخت منازل مسکونی سیل زدگان را در دستور کار قرار دهد

نماینده مردم ارومیه در مجلس با یادآوری بازدید خود از مناطق سیل زده آذربایجان شرقی، گفت: متاسفانه 5 مفقودی این سیل هنوز پیدا نشده اند.

fa , نادر قاضی پور 5مفقودی سیل هنوز پیدا نشده اند/ بنیاد مسکن ساخت منازل مسکونی سیل زدگان را در دستور کار قرار دهد نماینده مردم ارومیه در مجلس با یادآوری بازدید خود از مناطق سیل زده آذربایجان شرقی، گفت: متاسفانه 5 مفقودی این سیل هنوز پیدا نشده اند. 4/19/2017 11:41:20 PM 4/19/2017 10:06:17 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2017/04/201704104451840552_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/04/201704104451840552_Thum.jpg Icana


پربازدیدها
آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Icana.ir ۲۰۱۷ ©

Powerd By : Tasvirnet
PC