فیلم
مشق شب
صحبت های وزیر آموزش و پرورش بیشتر به تغییر ماهیت مشق شب شبیه است تا رویکرد آن، به همین خاطر خیلی زود صدای مخالفان بلند شد.
مشق شب
صحبت های وزیر آموزش و پرورش بیشتر به تغییر ماهیت مشق شب شبیه است تا رویکرد آن، به همین خاطر خیلی زود صدای مخالفان بلند شد.
دلار
در آستانه فصل بودجه، همه نگاه ها به نرخ تعیین شده ارز توسط دولت است و اینکه آیا روند کاهشی قیمت دلار در بازار، تزریق مُسکنی مقطعی است یا سیاستی دائم؟
پرچم ایران و پاکستان
در پی کشته شدن مرزنشینان پاکستان و بدنبال آن احضار سفیر ایران، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با واکنش نشان دادن نسبت به این قضیه زوایای جدیدی از مشکلات مرزی دو کشور مطرح کرد...