هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی

( ۲ )
همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
1396/09/27 14:40

رئیس مجلس از پژوهشگران و عناوین پژوهشی برتر مرکز پژوهش‌ها تقدیر کرد

رییس مجلس شورای اسلامی از پژوهشگران و عناوین پژوهشی برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد.

19 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مشخص شد
1395/03/30 12:36
کولیوند:

19 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مشخص شد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی از ترکیب این کمیسیون خبر داد.