هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

4 دیپلمات ربوده شده

( ۱ )
چرا متوسلیان زنده است ؟! چرا متوسلیان زنده نیست؟!
1395/04/19 17:29
نگاهی به دو سناریو در دو وجه مردی ایستاده در غبار ؛

چرا متوسلیان زنده است ؟! چرا متوسلیان زنده نیست؟!

فرضیه اصلی ایران زنده بودن متوسلیان و همراهان وی است