هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سفر رئیس مجلس ملی فرانسه

( ۱ )
سفر رئیس مجلس ملی فرانسه به ایران به تعویق افتاد
1395/04/25 12:50

سفر رئیس مجلس ملی فرانسه به ایران به تعویق افتاد

سفر رئیس مجلس ملی فرانسه و هیات همراه به ایران به دلیل حمله تروریستی در فرانسه،به تعویق افتاد.