سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رئیس شورای عالی سردفتران فرانسه

( ۱ )
استقبال رئیس کمیسیون قضایی مجلس از توسعه همکاری های قضایی و حقوقی با فرانسه
1395/04/30 15:19
در دیدار با رئیس شورای عالی سردفتران فرانسه مطرح شد:

استقبال رئیس کمیسیون قضایی مجلس از توسعه همکاری های قضایی و حقوقی با فرانسه

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دیدار با رئیس شورای عالی سردفتران فرانسه، از توسعه و گسترش روابط فیمابین ایران و فرانسه در تمامی زمینه‌ها به ویژه در زمینه حقوقی وقضایی استقبال کرد.