هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتقال آب خزر

( ۱ )
مسایل سیاسی و اجتماعی عامل تعویق انتقال آب خزر به سمنان است
1395/10/08 11:20
نماینده سمنان:

مسایل سیاسی و اجتماعی عامل تعویق انتقال آب خزر به سمنان است

احمد همتی دردیدار باوزیر اقتصاد عدم انتقال آب دریای خزر به استان عزم لازم برای اجرای این پروژه وجود دارد اما یک‌سری از مسائل سیاسی و اجتماعی، اجرای این پروژه را به تعویق انداخته است.