هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید از سایت های هسته ای

( ۲ )
کمیسیون شوراها و امور داخلی
1396/09/27 15:36
گزارش بازدید اعضای کمیسیون شوراها از سایت آزمایشگاه هسته ای تهران:

سلیمی:170 مرکز پزشکی هسته‌ای در کشور وجود دارد/ بازدید از مراکز هسته‌ای اراک و کرج در دستور کار کمیسیون شوراها

سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: درآینده نزدیک از مراکز هسته‌ای اراک و کرج بازدید می‌کنیم.

کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت 25 مرداد از سایت های فردو و نطنز بازدید می کند
1395/05/20 10:56
نقوی حسینی:

کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت 25 مرداد از سایت های فردو و نطنز بازدید می کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، اعضای کمیته هسته‌ای این کمیسیون دوشنبه هفته آینده از سایت های فردو و نطنز بازدید می کنند.