هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استخدام دانشجویان

( ۱ )
عدم استخدام دانشجویان رشته نفت ضد اقتصاد مقاومتی است
1395/05/31 11:01
هدایت الله خادمی:

عدم استخدام دانشجویان رشته نفت ضد اقتصاد مقاومتی است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: استخدام نکردن دانشجویان دانشگاه صنعت نفت از سوی وزارت نفت ضد اقتصاد مقاومتی است.