هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارتباط بانکی

( ۲ )
اروپا ایران
1397/07/30 12:48
ذوالنوری:

ظرفیت استفاده از سازوکار SPV به فراتر از اروپا تسری یابد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است کانال جدید مالی ارتباط میان ایران و اروپا باید میان تمامی کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارند ایجاد شود تا برای ایران به صرفه باشد.

ظریف توپ مشکلات ارتباط بانکی در پسابرجام را به زمین خزانه داری آمریکا انداخت
1395/06/08 09:34
بروجردی با اشاره به نامه آرام بخش:

ظریف توپ مشکلات ارتباط بانکی در پسابرجام را به زمین خزانه داری آمریکا انداخت

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر امور خارجه با طرح کردن نامه آرامش بخش توپ مشکلات ارتباط بانکی را به زمین خزانه داری آمریکا انداخت.