هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آیت الله احمدمبلغی

( ۱ )
اولین وظیفه بانکداری اسلامی جلب سود مشروع است/ سود مشروع باعث دوام بانکداری و اقتصاد می شود
1395/06/09 10:36
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:

اولین وظیفه بانکداری اسلامی جلب سود مشروع است/ سود مشروع باعث دوام بانکداری و اقتصاد می شود

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی "سود مشروع"، "تعاون"، "توسعه و عمران"، "تقدیر معیشت" و "تعمیق معنویت و ارتباط با خدا" را پنج رکن مهم و اساسی بانکداری اسلامی ذکر کرد.