هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایران وقزاقستان

( ۱ )
لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر وکالا بین ایران وقزاقستان تصویب شد
1395/06/10 12:50
با موافقت نمایندگان؛

لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر وکالا بین ایران وقزاقستان تصویب شد

نمایندگان مجلس لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر وکالا بین ایران وقزاقستان را تصویب کردند.