هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازار نفت

( ۴ )
فروش نفت توسط داعش
1397/07/09 13:08
پاسخ کارشناسان مطرح اقتصادی؛

آیا تحریم ایران شرایط بازار نفت را به تابستان 2008 باز می گرداند ؟

آنچه کارشناسان متفقا قبول دارند این است که در شرایط فعلی تحریم ایران موجب افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد و این چیزی است که کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه به هیچ روی موافق آن نخواهند بود.

اوپک پلاس opec+
1397/04/02 18:39

خواب ترامپ برای نفت تعبیر نشد

خواب ترامپ این است در راه فروش نفت ایران کارشکنی کند بدون اینکه در بازار قیمت نفت جهش قابل توجهی داشته باشد یا با کمبود روبه رو شود.

هدایت اله خادمی
1397/04/01 17:13
خادمی تاکید کرد:

لزوم دفاع تمام قد ایران در اوپک برای جلوگیری از افزایش سطح تولیدات و صادرات نفتی

عضو کمیسیون انرژی مجلس بر دفاع ایران و مخالفت با تصمیم سایر کشورها در نشست اوپک جهت کنترل بازار و جلوگیری از افزایش سطح تولیدات و صادراتی نفتی تاکید کرد.

اثربخش‌ترین سازوکار مدیریت بازار نفت، اوپک است
1395/07/12 12:48
خدری:

اثربخش‌ترین سازوکار مدیریت بازار نفت، اوپک است

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که در نشست مشورتی اعضای اوپک مسائل فنی و اقتصادی بر مسائل سیاسی چیره شد، گفت: هر گونه توقف و کاهش تولید مربوط به ایران، پس از احیای کامل بازار نفت خام این...