هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افتتاح دفتر نمایندگان تهران

( ۱ )
افتتاح دفتر مجمع نمایندگان تهران در پردیس/پیگیری نمایندگان برای بهره برداری از مسکن مهر پردیس در سال 96
1395/10/16 18:09
ذوالقدر خبر داد:

افتتاح دفتر مجمع نمایندگان تهران در پردیس/پیگیری نمایندگان برای بهره برداری از مسکن مهر پردیس در سال 96

عضو مجمع نمایندگان استان تهران از افتتاح دفتر مجمع در شهرستان پردیس خبر داد.