هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتخاب وزرا

( ۱ )
تغییر در کابینه با نگاه کاهش میانگین سن دولت باشد/ رئیس جمهور وزرای جوان انتخاب کند
1395/08/02 13:28
حسن بیکی:

تغییر در کابینه با نگاه کاهش میانگین سن دولت باشد/ رئیس جمهور وزرای جوان انتخاب کند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: رئیس جمهور وزرای جوان انتخاب کند.