هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

( ۱ )
معافیت مساجد و حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
1395/08/04 09:38
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

معافیت مساجد و حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

نمایندگان خانه ملت در پی پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی طی اصلاح مواد ماده 41 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با معافیت مساجد و حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت وساز موافقت کردند.