هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انگور و کشمش

( ۲ )
بهمن طاهرخانی
1397/03/07 13:37
طاهرخانی تاکیدکرد:

ایجاد صندوق توسعه کشمش راهکاری برای خروج دلالان از بازار فروش

نماینده مردم تاکستان در مجلس،گفت:ثبت صندوق توسعه کشمش با 20 هزار نفر سهامدار راهکاری برای خروج دلال از بازار کمشش تاکستان تلقی می‌شود.

بیانیه 150 نماینده در خصوص ریزهزینه‌های تولید انگور و کشمش
1395/08/25 12:35
رنجبرزاده قرائت کرد:

بیانیه 150 نماینده در خصوص ریزهزینه‌های تولید انگور و کشمش

عضو هیأت رئیسه مجلس بیانیه 150 نفر از نمایندگان را مبنی بر گزارش ریزهزینه های تولید انگور و کشمش طی سال های 94 و 95 خطاب به رئیس جمهور قرائت کرد.