هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افتتاح بیمارستان

( ۱ )
افتتاح 12 بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در زاهدان
1395/09/22 10:27
از سوی رئیس مجلس انجام شد؛

افتتاح 12 بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در زاهدان

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در رزمایش تخصص و فوق تخصصی پزشکی شهدای وحدت 2 به صورت هم زمان 12 بیمارستان صحرایی را از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح کرد.