سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

29آذرماه

( ۱ )
حداکثر 30 میلیارد دلار از طریق فاینانس برای دستیابی به رشد 8 درصدی جذب می شود
1395/09/29 10:23
با موافقت نمایندگان؛

حداکثر 30 میلیارد دلار از طریق فاینانس برای دستیابی به رشد 8 درصدی جذب می شود

نمایندگان با جذب 30 میلیارد دلار تأمین مالی منابع خارجی برای دستیابی به رشد 8 درصدی موافقت کردند.