هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

( ۱ )
1395/10/13 08:36
نمایندگان مجلس مطرح کردند:

بدنه نحیف آموزش عالی در بودجه سال آتی

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به کم بودن سهم آموزش عالی در بودجه سال آتی، می‌گویند که بیکار ننشسته‌اند و در رایزنی‌های خود برآنند اعتبارات حوزه آموزش عالی برای سال 96 را افزایش دهند.